Cenník

Individuálna konzultácia (osobne alebo online) v trvaní 50 minút
Párová konzultácia (osobne alebo online) v trvaní 50 minút
Rodinná konzultácia v trvaní 50 minút
50€ (vrátane prípravy)
70€ (vrátane prípravy)
80€ (vrátane prípravy)

Nie som zmluvným partnerom žiadnej zo zdravotných poisťovní. Za poskytované služby (osobne alebo online) vyžadujem platbu, ktorá sa hradí vždy prevodom na účet pred plánovanou konzultáciou.

V prípade zmeny alebo zrušenia dohodnutého termínu je nutné, aby klient túto skutočnosť oznámil PhDr. Lucii Hreškovej, Ph.D. najneskôr 48 hodín pred plánovaným stretnutím. Pri neskoršom zrušení je účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny konzultácie.

Čakanie na klienta sa započítava do platenej doby konzultácie.