O mne

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Môj príbeh

Som doktorkou v odbore klinická psychológia. V dizertačnej práci som sa venovala neuropsychologickej diagnostike a psychoedukácii pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES). Absolvovala som stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programe pre pacientov s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.

V klinickej a výskumnej práci s pacientmi s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgickými diagnózami som pôsobila na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce v Prahe, pod vedením doc. PhDr. Lenky Krámskej, Ph.D., klinickej neuropsychologičky a psychoterapeutky, zakladateľky a predsedkyne Českej neuropsychologickej spoločnosti (CENES).

Profesijná cesta
Zamestnanie
 • 2021 – súčasnosť

  Zakladateľka a hlavná konateľka spoločnosti Kúpele pre dušu s.r.o., Bardejovské Kúpele, Slovensko

 • 2020 – 2021

  Súkromná psychologická prax, Praha, Česká republika

 • 2017 – 2021

  Psychológ v zdravotníctve na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdelanie
 • 2017 – 2022

  Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Bratislava, Slovenská republika – špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Diplom o špecializácii.

  Inštitút postgraduálneho vzdelávania, Praha, Česká republika – špecializačné štúdium v klinickej psychológii
  Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti k výkonu zdravotníckeho povolania pod odborným dohľadom

 • 2016 – 2019

  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika – prezenčné Ph.D. štúdium klinickej psychológie
  Ph.D. diplom, PhDr. diplom, Dodatok k diplomu Ph.D.

 • 2016

  Neuropsychology School, Federation of the European Societies of Neuropsychology, Freie Universität Berlin, Nemecko

 • 2011 – 2012 (v rámci programu Erasmus)

  Lessius University, Antverpy, Belgicko – pregraduálne štúdium aplikovanej psychológie

 • 2010 – 2015

  Katolícka Univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika – magisterské štúdium psychológie
  Cena rektora a Cena dekana za mimoriadne kvalitnú diplomovú prácu a výborné študijné výsledky.
  Mgr. diplom, Cena rektora, Cena dekana

Akreditované výcviky a kurzy
 • 2022 – súčasnosť

  EMDR (Desenzibilizačná terapia využívajúca pohyby oči), Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (pod vedením Dott.ssa Anna Rita Verardo & PhDr. Zuzana Čepelíková, Ph.D.)

 • 2022

  Výcvik v Terapii zameranej na emócie pre páry (EFT – Emotion Focused Therapy) (pod vedením Serine Watwar, Ph.D. – klinická psychologička a riaditeľka kliniky na York Univerzite Na emócie zamerameranej terapii v Toronte v Ontariu. Je tiež zakladateľkou a riaditeľkou Centra pre psychológiu a emočné zdravie) (www.cpeh.ca)

 • 2022

  ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (pod vedením PhDr. Zuzany Čepelíkovej, Ph.D., prezidentky Českého inštitútu pre psychotraumatológiu & EMDR, a samotným autorom tejto metódy Dr. Ignacio Jarero)

 • 2021 – 2022

  Terapeutická práca s klientmi s minoritnou sexuálnou orientáciou a identitou, Asociácia pre dialóg kresťanstva a psychológie (ADKP), Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – súčasnosť

  Škola interpretácie Rorschachovej metódy, Inštitút klinickej psychológie, Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – 2022

  Klinická hypnóza I. a II., Sekce pro hypnózu PS České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyňe, Kroměříž, Česká republika (pod vedením žiakov prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. – PhDr. Lenka Gazdová, PhDr. Barbara Koláčková, PhDr. David Unger)

 • 2020 – súčasnosť

  ISST Akreditovaný výcvik individuálnej schématerapie, Prvý inštitút schématerapie Českej republiky a Slovenska, Praha, Česká republika (pod vedením MUDr. Beáta Pašková)

 • 2020

  Európsky certifikát z psychológie (EuroPsy) v oblasti klinická psychológia a psychológia zdravia EuroPsy definuje úroveň kvality psychologickej prípravy a bol schválený členskými asociáciami Európskej federácie psychologických asociácii (EFPA).

 • 2016 – 2020

  Kognitivne behaviorálna terapia, systematický psychoterapeutický výcvik, Medzinárodný inštitút KBT – Odyssea, Praha, Česká republika (pod vedením prof. MUDr. Ján Praško, CSc. a MUDr. Petr Možný) Rozhodnutie MZ SR

 • 2016 – 2017

  Klinická neuropsychológia dospelých, špecializačné vzdelanie, Česká neuropsychologická společnost a Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. & doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.)
  Certifikát Klinická neuropsychológia dospelých

 • 2015 – 2017

  Rorschachova Metóda, Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, Praha, Česká republika (pod vedením PhDr. Ján Ženatý a Mgr. Marek Macák)
  Certifikát Rorschachova Metóda

Stáže
 • 2017 – 2020

  Oddelenie psychiatrie / neurológie / neurochirurgie / cievnej chirurgie / klinickej onkológie / detské a dorastové, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2020

  Perinatologické centrum, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

 • 2020

  Oddelenie gerontopsychiatrie, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská republika

 • 2019

  Psychogenic non-epileptic Seizures Program, Northeast Epilepsy Regional Group, New York, USA

  Weill Cornell Medical Center, New York, USA

 • 2015-2017

  Oddelenie klinickej psychológie & Centrum pre epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2015

  Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

 • 2014

  Oddelenie klinickej psychológie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

 • 2014

  Pedagogicko psychologická poradňa, Brno, Česká republika

Ďalšie podrobné informácie o mojich pravidelných stážiach a vzdelávaní nájdete na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/in/lucia-hrešková-ph-d-426b7524/

Odborná garancia

Mám vzdelanie a prax v kognitívne behaviorálnej psychoterapii a schématerapii. O vysokú odbornosť starostlivosti poskytovanej klientom sa starám prostredníctvom pravidelnej supervízie, kontinuálneho vzdelávania sa v odbore, a taktiež prostredníctvom vlastnej duševnej starostlivosti.

Odborné členstvá

Asociace klinických psychologů České republiky
Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Asociácia klinických psychológov Slovenska

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Sekcia pre hypnózu Českej psychoterapeutickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelisty Purkyně

Slovenská komora psychológov

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výskumná a publikačná činnosť

Spolupracujem na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a som autorkou a spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií. Moju výskumnú a publikačnú činnosť si môžete prezrieť na tomto odkaze: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research