O mne

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Môj príbeh

Som doktorkou v odbore klinická psychológia. V dizertačnej práci som sa venovala neuropsychologickej diagnostike a psychoedukácii pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES). Absolvovala som stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programe pre pacientov s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.

V klinickej a výskumnej práci s pacientmi s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgickými diagnózami som pôsobila na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce v Prahe, pod vedením doc. PhDr. Lenky Krámskej, Ph.D., klinickej neuropsychologičky a psychoterapeutky, zakladateľky a predsedkyne Českej neuropsychologickej spoločnosti (CENES).

Profesijná cesta
Zamestnanie
 • 2021 – súčasnosť

  Zakladateľka a hlavná konateľka spoločnosti Kúpele pre dušu s.r.o., Bardejovské Kúpele, Slovensko

 • 2020 – 2021

  Súkromná psychologická prax, Praha, Česká republika

 • 2017 – 2021

  Psychológ v zdravotníctve na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdelanie
 • 2022 – súčasnosť

  Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta – špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia Rozhodnutie o zaradení do špecializačnej prípravy

 • 2017 – 2021

  Inštitút postgraduálneho vzdelávania, Praha, Česká republika – špecializačné štúdium v klinickej psychológii
  Osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti k výkonu zdravotníckeho povolania pod odborným dohľadom

 • 2016 – 2019

  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, Česká republika – prezenčné Ph.D. štúdium klinickej psychológie
  Ph.D. diplom, PhDr. diplom, Dodatok k diplomu Ph.D.

 • 2016

  Neuropsychology School, Federation of the European Societies of Neuropsychology, Freie Universität Berlin, Nemecko

 • 2011 – 2012 (v rámci programu Erasmus)

  Lessius University, Antverpy, Belgicko – pregraduálne štúdium aplikovanej psychológie

 • 2010 – 2015

  Katolícka Univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika – magisterské štúdium psychológie
  Cena rektora a Cena dekana za mimoriadne kvalitnú diplomovú prácu a výborné študijné výsledky.
  Mgr. diplom, Cena rektora, Cena dekana

Akreditované výcviky a kurzy
 • 2022

  Výcvik v Terapii zameranej na emócie pre páry (EFT – Emotion Focused Therapy) (pod vedením Serine Watwar, Ph.D. – klinická psychologička a riaditeľka kliniky na York Univerzite Na emócie zamerameranej terapii v Toronte v Ontariu. Je tiež zakladateľkou a riaditeľkou Centra pre psychológiu a emočné zdravie (www.cpeh.ca))

 • 2022

  ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (pod vedením PhDr. Zuzany Čepelíkovej, Ph.D., prezidentky Českého inštitútu pre psychotraumatológiu & EMDR, a samotným autorom tejto metódy Dr. Ignacio Jarero)

 • 2021 – súčasnosť

  Terapeutická práca s klientmi s minoritnou sexuálnou orientáciou a identitou, Asociácia pre dialóg kresťanstva a psychológie (ADKP), Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021 – súčasnosť

  Škola interpretácie Rorschachovej metódy, Inštitút klinickej psychológie, Praha, Česká republika (pod vedením Mgr. Mareka Macáka)

 • 2021

  Klinická hypnóza, Sekce pro hypnózu PS České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyňe, Kroměříž, Česká republika (pod vedením žiakov prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. – PhDr. Lenka Gazdová, PhDr. Barbara Koláčková, PhDr. David Unger)

 • 2020 – súčasnosť

  ISST Akreditovaný výcvik individuálnej schématerapie, Prvý inštitút schématerapie Českej republiky a Slovenska, Praha, Česká republika (pod vedením MUDr. Beáta Pašková)

 • 2020

  Európsky certifikát z psychológie (EuroPsy) v oblasti klinická psychológia a psychológia zdravia EuroPsy definuje úroveň kvality psychologickej prípravy a bol schválený členskými asociáciami Európskej federácie psychologických asociácii (EFPA).

 • 2016 – 2020

  Kognitivne behaviorálna terapia, systematický psychoterapeutický výcvik, Medzinárodný inštitút KBT – Odyssea, Praha, Česká republika (pod vedením prof. MUDr. Ján Praško, CSc. a MUDr. Petr Možný) Rozhodnutie MZ SR

 • 2016 – 2017

  Klinická neuropsychológia dospelých, špecializačné vzdelanie, Česká neuropsychologická společnost a Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. & doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.)
  Certifikát Klinická neuropsychológia dospelých

 • 2015 – 2017

  Rorschachova Metóda, Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, Praha, Česká republika (pod vedením PhDr. Ján Ženatý a Mgr. Marek Macák)
  Certifikát Rorschachova Metóda

Stáže
 • 2017 – 2020

  Oddelenie psychiatrie / neurológie / neurochirurgie / cievnej chirurgie / klinickej onkológie / detské a dorastové, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2020

  Perinatologické centrum, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika

 • 2020

  Oddelenie gerontopsychiatrie, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Slovenská republika

 • 2019

  Psychogenic non-epileptic Seizures Program, Northeast Epilepsy Regional Group, New York, USA

 • 2015-2017

  Oddelenie klinickej psychológie & Centrum pre epilepsie, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

 • 2015

  Národní ústav duševního zdraví, Klecany, Česká republika

 • 2014

  Oddelenie klinickej psychológie, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

 • 2014

  Pedagogicko psychologická poradňa, Brno, Česká republika

Ďalšie podrobné informácie o mojich pravidelných stážiach a vzdelávaní nájdete na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/in/lucia-hrešková-ph-d-426b7524/

Odborná garancia

Mám vzdelanie a prax v kognitívne behaviorálnej psychoterapii a schématerapii. O vysokú odbornosť starostlivosti poskytovanej klientom sa starám prostredníctvom pravidelnej supervízie, kontinuálneho vzdelávania sa v odbore, a taktiež prostredníctvom vlastnej duševnej starostlivosti.

Odborné členstvá

Asociace klinických psychologů České republiky
Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Slovenská komora psychológov

Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Výskumná a publikačná činnosť

Spolupracujem na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a som autorkou a spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií. Moju výskumnú a publikačnú činnosť si môžete prezrieť na tomto odkaze: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research