O mne

PhDr. Lucia Hrešková, Ph.D.

Môj príbeh

Pro studium psychologie, psychoterapie a následnou klinicko-výzkumnou práci v oboru neuropsychologie jsem se rozhodla, protože jsem vnímala, že své dary a talenty můžu nejlíp nabídnout a dále pěstovat právě v pomoci člověku v oblasti duševního zdraví.Som doktorkou v odbore klinická psychológia. V dizertačnej práci som sa venovala neuropsychologickej diagnostike a psychoedukácii pacientov s diagnózou psychogénnych neepileptických záchvatov (PNES). Absolvovala som stáž v Northeast Epilepsy Regional Group, programe pre pacientov s diagnózou PNES, pod vedením Lorny Myers, Ph.D. v New Yorku.

V klinickej a výskumnej práci s pacientmi s psychosomatickými, (pseudo)neurologickými a neurochirurgickými diagnózami som pôsobila na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce v Prahe.

Profesijná cesta
Zamestnanie
 • 2021 – súčasnosť

  Zakladateľka a hlavná konateľka spoločnosti Kúpele pre dušu s.r.o., Bardejovské Kúpele, Slovensko

 • 2020 – 2021

  Súkromná psychologická prax, Praha, Česká republika

 • 2017 – 2021

  Psychológ v zdravotníctve na Oddelení klinickej psychológie v Nemocnici Na Homolce, Praha, Česká republika

Vzdelanie
Akreditované výcviky a kurzy
 • 2021

  Klinická hypnóza, Sekce pro hypnózu PS České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyňe, Kroměříž, Česká republika (pod vedením žiakov prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc. – PhDr. Lenka Gazdová, PhDr. Barbara Koláčková, PhDr. David Unger)

 • 2020 – 2021

  ISST Akreditovaný výcvik individuálnej schématerapie, Prvý inštitút schématerapie Českej republiky a Slovenska, Praha, Česká republika (pod vedením MUDr. Beáta Pašková)

 • 2020

  Európsky certifikát z psychológie (EuroPsy) v oblasti klinická psychológia a psychológia zdravia EuroPsy definuje úroveň kvality psychologickej prípravy a bol schválený členskými asociáciami Európskej federácie psychologických asociácii (EFPA).

 • 2016 – 2020

  Kognitivne behaviorálna terapia, systematický psychoterapeutický výcvik, Medzinárodný inštitút KBT – Odyssea, Praha, Česká republika (pod vedením prof. MUDr. Ján Praško, CSc. a MUDr. Petr Možný) Rozhodnutie MZ SR

 • 2016 – 2017

  Klinická neuropsychológia dospelých, špecializačné vzdelanie, Česká neuropsychologická společnost a Institut klinické psychologie, Praha, Česká republika (pod vedením doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.)
  Certifikát Klinická neuropsychológia dospelých

 • 2015 – 2017

  Rorschachova Metóda, Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, Praha, Česká republika (pod vedením PhDr. Ján Ženatý a Mgr. Marek Macák)
  Certifikát Rorschachova Metóda

Ďalšie podrobné informácie o mojich pravidelných stážiach a vzdelávaní nájdete na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/in/lucia-hrešková-ph-d-426b7524/

Odborná garancia

Mám vzdelanie a prax v kognitívne behaviorálnej psychoterapii. O vysokú odbornosť starostlivosti poskytovanej klientom sa starám prostredníctvom pravidelnej supervízie, kontinuálneho vzdelávania sa v odbore, a taktiež prostredníctvom vlastnej duševnej starostlivosti.

Odborné členstvá

Asociace klinických psychologů České republiky
Asociace pro dialog křesťanství a psychologie

Česká asociace pro psychoterapii

Česká neuropsychologická společnost
Česká společnost kognitivně behaviorální terapie
Českomoravská psychologická společnost

Výskumná a publikačná činnosť

Spolupracujem na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch a som autorkou a spoluautorkou niekoľkých odborných publikácií. Moju výskumnú a publikačnú činnosť si môžete prezrieť na tomto odkaze: https://www.researchgate.net/profile/Lucia_Hreskova2/research