Prvé stretnutie

Lucia Hrešková

Priebeh prvého stretnutia je obvykle nasledovný:
• Úvodné predstavenie.
• Pomenujete a bližšie popíšete ťažkosti.
• Dohodneme si spolu kontrakt, tj. dohoda o forme a cieľoch poradenstva, frekvencie stretnutí a spôsobu ukončenia, prípadne predĺženia poradenstva.

Konzultácia trvá 50 minút s obvyklou frekvenciou 1 stretnutie za týždeň. Je možné sa dohodnúť aj na inej frekvencii stretávania sa.

Počet stretnutí pre dosiahnutie stanoveného cieľa je individuálny.